گروه

حدیث رحمانی

حدیث رحمانی

حدیث رحمانی دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی صنایع دستی است و به‌عنوان پژوهشگر و کارگردان تئاتر فعالیت حرفه‌ای می‌کند. وی هم‌اکنون در حال دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود در رشته‌ی تئاتر عروسکیِ دانشگاه تهران است.
او از سرگروه‌ها و نویسندگان دانشنامه‌ی تبرستان و مازندران بوده و با نهادهای مختلفی در زمینه‌ی پژوهش و "طراحی و توسعه‌ی پروژ‌ه‌های هنری و کارآفرینی" همکاری داشته است.
حدیث رحمانی از سال ۱۳۹۶ به‌عنوان پژوهشگر و مدیر روابط ‌‌عمومی با کارگاه فیلم کارآ همکاری می‌کند.