کارگاه فیلم کارآ

فیلم سال تولید کارگردان آغاز پخش نوع پخش
صفحه‌نو: کلاس درس کارگردانی تئاتر 1401 مجتبا میرتهماسب , مهدی گنجی Ticket DVD VOD
صفحه‌نو: کلاس درس عکاسی مستند 1400 مجتبا میرتهماسب , مهدی گنجی Ticket DVD VOD
صفحه‌نو: کلاس درس کودک و طبیعت 1400 مجتبا میرتهماسب , مهدی گنجی Ticket DVD VOD
صفحه‌نو: کلاس درس موسیقی 1400 مجتبا میرتهماسب 1402-03-25 Ticket DVD VOD
صفحه‌نو: کلاس درس قصه‌نویسی 1400 مجتبا میرتهماسب Ticket DVD VOD
صفحه‌نو: کلاس درس بازیگری 1400 مجتبا میرتهماسب Ticket DVD VOD
صفحه‌نو: کلاس درس کارگردانی سینما 1400 مجتبا میرتهماسب Ticket DVD VOD
توران‌خانم 1397 رخشان بنی‌اعتماد , مجتبا میرتهماسب 1397-03-26 Ticket DVD VOD
شاعران زندگی 1395 شیرین برق‌نورد 1396-04-04 Ticket DVD VOD
پازلی‌ها 1395 مهدی گنجی 1396-06-01 Ticket DVD VOD
مادر زمین 1395 مهناز افضلی 1396-05-11 Ticket DVD VOD
بنیان‌گذار محک 1395 محسن عبدالوهاب 1396-04-24 Ticket DVD VOD
طبرستانی‌ها 1395 محسن عبدالوهاب 1396-04-24 Ticket DVD VOD
پنبه تا آتش 1395 بهرام عظیم‌پور 1396-05-11 Ticket DVD VOD
آی آدم‌ها 1394 رخشان بنی‌اعتماد 1395-06-01 Ticket DVD VOD
همه درختان من 1393 رخشان بنی‌اعتماد 1395-08-02 Ticket DVD VOD
یک ساعت از یک عمر 1393 رخشان بنی‌اعتماد 1395-08-02 Ticket DVD VOD
شش‌قرن و شش‌سال 1392 مجتبا میرتهماسب 1393-07-13 Ticket DVD VOD
فردا می‌بینمت الینا 1389 رخشان بنی‌اعتماد Ticket DVD VOD
حیاط‌خلوت خانه خورشید 1387 رخشان بنی‌اعتماد Ticket DVD VOD
بانوی گل سرخ 1387 مجتبا میرتهماسب 1394-12-19 Ticket DVD VOD
صدای دوم 1383 مجتبا میرتهماسب Ticket DVD VOD
ساز مخالف 1383 مجتبا میرتهماسب Ticket DVD VOD
رودخانه هنوز ماهی دارد 1381 مجتبا میرتهماسب 1380-12-14 Ticket DVD VOD