حامیان تولید

دژپاد

دژپاد

شادروان حاج محمدحسین جابرانصاری در سال ۱۳۳۲ صنعت قفسه‌بندی را در ایران بنیاد گذاشت و سپس باپشتکار و توسعه فنی این صنعت در سال ۱۳۴۷ شرکت دژپاد را تأسیس کرد و هم‌اکنون آقای سعید جابرانصاری فرزند ایشان مدیرعامل این مجموعه است.

کارگاه کوچک شادروان جابرانصاری در یکی از کوچه‌های سرچشمه که با چند دستگاه دستی ساخت فلزی شروع به فعالیت کرد، هم‌اکنون مطابق با سیاست‌گذاری‌های او به یکی از بزرگ‌ترین نهادهای صنعتی کشور تبدیل‌شده که هر روز نام خود را در این صنعت پایدار و ماندگارتر می‌کند.

نشانی کارخانه و دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، روبه‌روی سایپادیزل
تلفن: ۴۴۱۹۶۹۴۰
وب‌سایت: www.dozhpad.com