اخبار

پیام نوروزی سال 1400
30 اسفند 1399

پیام نوروزی سال 1400

بهاری دیگر آمد...

به بهانه‌ی جوانه‌زدن و رُستن و به پاسداشت طبیعت که همواره در کار خود است؛ برای زندگی که هیچ‌گاه نمی‌ایستد و بی‌ما و با ما در گذر است و به یاد همه‌ی آن‌ها که رفته‌اند و «عاشق‌ترین زندگان بودند»؛ زندگی را ارج بگذاریم که فرصت کوتاه است و جان‌کاه، اما یگانه است.

هر چند آزرده، هر چند دل‌گیر و تهی‌دست و دور از هم، اما با امید و با دل‌هایی نزدیک، نوروز را جشن می‌گیریم. زندگی از آن ماست و بر ما مبارک است.