اخبار

پیام نوروزی 1402
29 اسفند 1401

پیام نوروزی 1402

 

سالی که گذشت، بر ما هر آنچه نام رنج دارد، بسیار رفت. رنج دوران برده‌ایم، خون دل‌ها خورده‌ایم…
از یاد نمی‌بریم جان‌های عزیزی که خاطرشان جرأت‌مان می‌بخشد. نام‌شان در جان‌مان گُر‌ می‌گیرد و روشن‌مان می‌دارد.

با این‌همه ما برازنده‌ترینیم به شادی اگر که همچنان از غم‌های بزرگ در کنار هم کارستانی بسازیم. شوری درون‌مان جان گرفته و شعله می‌کشد؛ این شور‌ را با شوق سال تازه گره می‌زنیم و بهار را به انتظار می‌نشینیم.

با آرزوی فردایی بهتر

کارگاه فیلم کارآ