خبر‌های ما

02 مرداد 1397

پیش از آن‌که بخواهیم از برنامه‌ی دومین اکران اینترنتی فیلم توران‌‍‌خانم بگوییم، لازم می‌دانیم گزارشی از نخستین اکران اینترنتی فیلم و استقبال از آن ارائه کنیم.

04 تیر 1397

«خدایا شکرت» مدام در ذهن و در کلام "توران‌خانم" جاری بود... و ما وام‌دارِ این شُکریم.

نخستین اکران اینترنتی فیلم به پایان رسید و به یقین دنبال راه‌های دیگر و جدیدتری خواهیم گشت تا این فیلم و دیگر فیلم‌های کارستان را بیش‌تر و بهتر نمایش دهیم و به دست اهل‌اش برسانیم.

03 تیر 1397

گردهمایی سینمایی به بهانه اکران «توران خانم»

مهناز افشار، فریدون جیرانی،مازیار میری، مجتبی میرطهماسب در اکران مستند «توران خانم» سخن گفتند.

28 خرداد 1397

 چهل‌وهشت ساعت دیگر اکران اینترنتی فیلم "توران‌خانم" را تمدید کردیم...