اخبار

20 آبان 1398

یکشنبه ۱۹ آبان‌ماه، همزمان با انتشار نسخه‌ی نمایش خانگی فیلم «توران‌خانم» (هفتمین فیلم از مجموعه فیلم‌های مستند کارستان) به کارگردانی «رخشان بنی‌اعتماد» و «مجتبا میرتهماسب»، در مراسم سومین سال درگذشت بانو توران میرهادی و چهلمین سال آغاز به کار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، نسخه‌ی آن‌لاین (VOD) این فیلم نیز منتشر شد.

18 آبان 1398

به گزارش ایسنا، نسخه‌ی DVD فیلم «توران‌خانم» (هفتمین فیلم از مجموعه فیلم‌های مستند کارستان) به کارگردانی «رخشان بنی‌اعتماد» و «مجتبا میرتهماسب» همزمان با سومین سال درگذشت توران میرهادی و برگزاری مراسم "چهلمین سال فعالیت فرهنگنامه‌ کودکان و نوجوان"، وارد شبکه‌ی نمایش خانگی خواهد شد.

18 آبان 1398

اعتمادآنلاین|‌ نسخه‌ی DVD فیلم «توران‌خانم» (هفتمین فیلم از مجموعه فیلم‌های مستند کارستان) به کارگردانی «رخشان بنی‌اعتماد» و «مجتبا میرتهماسب» همزمان با سومین سال درگذشت توران میرهادی و برگزاری مراسم "چهلمین سال فعالیت فرهنگ‌نامه‌ی کودکان و نوجوان"، وارد شبکه‌ی نمایش خانگی خواهد شد.

13 آبان 1398

نسخه‌ی DVD فیلم «توران‌خانم» (هفتمین فیلم از مجموعه فیلم‌های مستند کارستان) به کارگردانی «رخشان بنی‌اعتماد» و «مجتبا میرتهماسب» همزمان با سومین سال درگذشت توران میرهادی و برگزاری مراسم "چهلمین سال فعالیت فرهنگنامه‌ی کودکان و نوجوان"، وارد شبکه‌ی نمایش خانگی خواهد شد.